02 december 2006

Gnäll mindre och trovärdigt, Karlsson

"Att som företrädare för en intresseorganisation tacka nej till en inbjudan från det snabbast växande och största partiet utanför riksdagen...kan knappast beskrivas som någonting annat än ett klockrent tjänstefel."
Har Sverigedemokraternas pressekreterare Mattias Karlsson rätt, eller driver han bara propaganda efter att ha snubbats av frivilligorganisationer som Karlsson velat bjuda in till en kommunpolitisk sd-konferens?

Rätt svar är propagandaalternativet. De inbjudna organisationerna, som ju inte alls är neutrala eller vänligt inställda till SD, insåg självklart att partiet ville "låna goodwill". Därför avböjde man deltagande i konferensen.

Karlssons agerande är inte fel, när han nu slår på stora trumman och anklagar de avböjande frivilligorganisationerna. Men varför försöker han låtsas att organisationerna ifråga är eller måste vara neutrala/objektiva? Här går han ett steg för långt. Jag vågar nog säga att mycket få personer väntar sig att så skulle vara fallet, speciellt med SD, ett parti som har extremt låg "approval rating".

Mer trovärdigt vore att acceptera att frivilligorganisationerna har egna politiska agendor. SD kunde väl ta detta som intäkt för att börja med entrism? Det gick ju bra i fallet Skattebetalarna. Bra, men inte ändå fram; dit kanske man når nästa gång?