22 juli 2006

Skurup utan Sjöholm

Sent om sider har sverigedemokraterna lyckats få ihop till en kommunal valsedel i Skurup. Vare sig Lars Sjöholm eller någon av hans folk ställer upp i valet.