15 juli 2006

En slagskämpe och fähund

Den gamle slagskämpen och fähunden Nisse Lundgren publicerade häromveckan en sifomätning som junilistan själv beställt, och som visar att 16% av egenföretagarna kan tänka sig att rösta på partiet. Siffran påminner om den potentiella röstviljan för sverigedemokraterna. Försiktigtvis offentliggörs dock inte junilistans egen mätning, troligen på grund av att röstviljan bland ickeföretagare är nära noll.

Ja, Lundgren var ju i Visby under almedalsveckan, och där ömsom talade han för tomma torg, ömsom slog efter meningsmotståndare. Han leder som bekant ett parti där bara partistyrelseledamöterna själva har rösträtt på årsmötena. Föga demokratiskt. I början av juli hade Lundgren ändå mage att utnämna sig själv till demokrat.

Junilistan är en ny demokratirörelse som utmanar föråldrade partistrukturer. Sverige har fått en politisk adel som är mer intresserad av makten än att verkligen ta ansvar för landet och för sina beslut.

Allmänheten varnas.