21 juli 2006

Bloggens 300:e postning!

I sin trehundrade (300) postning noterar bloggen att även Magnus Svensson irriterat sig över den totala avrustningen av Sverige. Han illustrerar sin postning med den Karl Gerhard-kuplett, vars inledning kommer här:

"När hela världen offrar miljon på miljon
på krut och kanon
har Sveriges nation
blott en försvarsminister, men inget försvar."