28 juli 2006

Den vite mannens börda

En ny kampanj från centerns ungdomsförbund (CUF) avslöjar att det inte bara är nationalistpartierna som ser problem med det nya mångkulturella samhället.

Kampanjupplägget är en jämförelse mellan centern och alliansen, som låter sig representeras av en modern och kompetent vit läkare, medan socialdemokraterna får representeras av en primitiv, svart häxdoktor från mörkaste Afrika. Lustigt nog gör t.o.m. CUF-aren Magnus Andersson reklam för kampanjen, trots att han själv har afrikanskt påbrå.

Take up the White Man's burden--
Send forth the best ye breed--
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild--
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.
--- Rudyard Kipling