19 juli 2006

Livsutrymme

Ulf Nilson har upptäckt den israeliska sårbarheten:

Den vapenteknologiska utvecklingen gör Israel mer och mer sårbart. Landet är helt enkelt för litet: 21000 kvadratkilometer, en knapp tjugondel av Sverige, men nära 7 miljoner invånare (av vilka 20 procent är muslimer). Inom mycket kort tid är varje meter och dessvärre också varje människa i den judiska staten åtkomlig för de massförstörelsevapen - mycket kraftfullare än dagens - som motståndarna kommer att få.

Kalla det livsutrymme, kalla det säkerhetsavstånd. Israels gränser måste flyttas fram. Annars får Ulf Nilson m.fl. rätt, och vi står inför en ny judeförintelse. Araberna har gott om plats och kan maka på sig.