17 juli 2006

Akademiska Hus, en sossebluff

Stängningen av sverigdemokraternas exilenforum häromveckan har välsignat den svenska bloggosfären med The Invisible Hand's Hammock. TIH är något så ovanligt som en svensk liberal invandrings- och etablissemangskritiker. Jag vill fästa läsarnas uppmärksamhet på en postning gjord av TIH idag om de ockerhyror som staten tar ut av sig själv, och som leder till suboptimal resursallokering inom statsverket. Den politiska poängen som TIH mycket effektivt gör, är att staten ger med ena handen, och tar tillbaka med den andra, och detta med löjeväckande effekter.

"För ett tag sedan deltog jag på ett fastighetsekonomiseminarium. Där deltog även VD för Akademiska Hus, Joakim Ollén. Frågan om AH:s hyresnivå dök upp varpå han svarade, ”Vår uppgift är att leverera största möjliga vinst till ägarna”. Med ”ägarna” avses här alltså staten. Att AH är framgångsrika i denna uppgift illustreras av att AH är ett relativt lönsamt fastighetsbolag. Om vi jämför avkastning på eget kapital (vanligt lönsamhetsmått) är genomsnittet för börsens fastighetsbolag i Sverige 26% för år 2005. AH låg på 34%."

TIH:s stående paroll är: "Regeringen hävdar mer eller mindre ensidigt sina dynastiska intressen och söker uppnå egna ekonomiska fördelar," ett citat från Knut Wicksell (1896). Precis min åsikt: Överallt det korrupta samhällssystemet.