11 juli 2006

Varför skälls det på Expo?

Inom SD skälls det fortfarande oerhört mycket på Expo. Nästan allting är Expos fel, och den största nyheten hittills i år på SD-Kurirens nätupplaga var när Tobias Hübinette greps av polis. Han hade nämligen varit redaktör på Expo för 10 år sedan.

Men skället är till stor del obefogat. Om det inte varit för Expo hade t.ex. inte SD:s pressekreterare Jonas Åkerlund haft en aning om att partiets ledande man i Hässleholm är f.d. NSF:are. Man kan verkligen fråga sig varför Björn Söder håller en sådan sak bortom pressekretariatets vetskap, men fakta kvarstår.I ovan länkade artikel på Expo talas om SD:s vandelsförsäkran. Bloggen känner inte till vilka grundkrav som ställs inför årets val, men inför valet 2002 var ett av grundkraven att en SD-kandidat i valet inte fick ha en bakgrund som företrädare för nazistiskt/kommunistiskt parti. Det gick dock bra att ha varit medlem, ett ställningstagande som gjordes sedan en dåvarande partistyrelseledamot bekänt att han i sin ungdom varit medlem i NRP.