11 juli 2006

Ett borgerligt icke-alternativ

Fråga:
Fördomar brukar riktas mot främlingar, men i svenska (s)-eliter är man grovt fördomsfulla mot den egna befolkningen. Hur länge ska dessa politiskt korrekta få sitta på sina statliga förläningar, likt adelsmän från 1800-talet som rynkade på näsan när en vanlig medborgare gick förbi?

Svar:
(S)-adeln sitter kvar så länge som folket inte erbjuds några alternativ. Inför 2006 har vi ett borgerligt block ("Alliansen") med följande prioriteringar.
  1. Det är mycket viktigt att Alliansen i detalj kommer överens i alla stora frågor före valet.
  2. Alliansens ställningstaganden måste läggas mycket nära socialdemokraternas, för att inga marginalväljare ska förloras, med ett viktigt undantag i nästa punkt.
  3. Alliansen måste lägga sin invandringspolitik så, att alla förstår att man vill fälla upp dammluckorna helt och hållet. Här förlorar man alltså gärna marginal- och andra väljare.
  4. Reinfeldt ska i TV uppträda så pompöst och tråkigt som möjligt.
Dessa prioriteringar bildar inget alternativ för folket.