13 juli 2006

Sverigedemokraterna hotas av domstol p.g.a. blåsippan!

Borgerligt sinnade högerpartiet de konservativa (Hdk) går i ett pressmeddelande sent igår kväll till frontalangrepp mot högerrivalerna inom sverigedemokraterna (SD). HdK är särskilt upprört över att SD helt frankt stulit Hdk:s partisymbol blåsippan.

Ett av de främsta bevisen för att det handlar om stöld av partisymbol är att SD liksom Hdk antagit en bild av en blåsippa med sju kronblad, något extremt ovanligt i naturen, hävdas det. Inom SD har heller ingen kunnat förklara varför just en atypisk variant valts som symbolblomma. Pressmeddelandet från Hdk är undertecknat av partisekreteraren Oscar Lagberg.

- Vi ger nu Sverigedemokraterna ett ultimatum. Vi konservativa förväntar oss att sverigedemokraterna innan juli månads utgång har rensat sina hemsidor från bilderna på vår blåsippa och upphört med all försäljning av övriga föremål som innehåller en bild på en blåsippa. Om så inte är fallet vid begynnelsen av augusti månad, kommer vi att stämma sverigedemokraterna inför domstol och kräva ett förbud mot utnyttjandet av vårt varumärke.

Vi kommer även att kräva skadestånd för den skada som vårt varumärke har åsamkats till följd av sverigedemokraternas bruk av detsamma. Jag har svårt att se att det skulle röra sig om något annat än ett skadestånd på hundratusentals eller kanske till och med miljontals kronor
, konstaterar Lagberg.