19 juli 2006

Häng ut hans familj!

För att lura sina offer på skadeståndet sålde Niklas Lindgren sin villa för 530 000 kronor till sin far bara sex dagar efter att han erkänt en del av sina brott. Även övriga tillgångar såldes. Kvar finns bara snöskotern. Skadeståndsbeloppet på 850 000 kr får skattebetalarna stå för.

Niklas Lindgren står där skrattande, och vi knegare är lurade åter igen.

Om vi levde i ett anständigt samhälle skulle tidningarna nu hänga ut Lindgrens familj med bild, namn och adress. Någon skulle göra sig besväret att åtala kammaråklagare Annika Öster för tjänstefel eftersom hon inte försökte säkra Lindgrens förmögenhet.