26 juli 2006

Syn av Långs bluff: Blair kastar inte FN-deklarationen på sophögen

Sverigedemokraternas David Lång påstår idag, dock utan att konkretisera sig, att brittiske premiärministern Tony Blair i augusti förra året föreslagit en omvärdering av FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Har Lång rätt, eller bluffar han? Här är Tony Blairs 12-punktsprogram mot terorism från augusti förra året (i bloggens översättning).
 1. Nya grunder för avvisning/utvisning inkluderar: Uppeggande av hat, förespråkande av våld i politiskt eller religiöst syfte eller att försvara sådant våld.
 2. Kriminalisering av att uttala sig överslätande om eller att hylla terrorism.
 3. Den som på något sätt medverkat i terrorism ska nekas asyl.
 4. En utredning av möjligheterna att ta medborgarskapet från en naturaliserad medborgare utan dubbelt medborgarskap om denne varit engagerad i extremistisk verksamhet ska genomföras.
 5. En utredning av att införa tidsgränser för hur lång tid utvisnings-/utlämningsprocessen får ta för terrorismmisstänkta.
 6. Utredning av möjligheterna till avsevärda förlängningar av administrativa frihetsberövanden pågår redan.
 7. Större frihetsinskränkningar (för terrorismmisstänkta) vid misstanke om terrorism.
 8. Ett utökande av antalet specialdomare för terrormål.
 9. Förbud av organisationen Hizb-ut-Tahira och dess efterföljare Al Mujahiroun. En utredning av ytterligare och vidare möjligheter till förbud av organisationer.
 10. För att bli brittisk medborgare måste man idag delta i en medborgarskapsceremoni, svära trohet till landet och ha grundläggande kunskaper i engelska språket. Skärpningar av dessa krav ska utredas.
 11. En utredning av större möjligheter att beordra stängning av religiösa lokaler som används för att uppegga extremism.
 12. Förbättrad gränskontroll genom bl.a. biometrisk visering och större databaser över ej önskvärda individer.
Bloggens bedömning: Inga märkvärdigheter. David Lång har nog inte ens brytt sig om att läsa Blairs förslag.