22 juli 2006

Ingen likhet inför lagen

1 500 exemplar av judefientligt patrask har gått i demonstrationståg i Stockholm idag. 300 av dem förskansade sig i Berzelli Park, där de ropade smädesord mot polisen och judefientliga slagord mot den näraliggande synagogan.

"Märkligt nog" kommer ingen att lagföras enligt åsiktsparagrafen om hets mot folkgrupp, trots att det till skillnad från annars verkligen hetsades idag. Märkligt, förresten? Inte alls - rättsstaten har ju redan fallit och därmed rättvisan!