09 juli 2006

Feltén fegar ur

Bloggen avslöjade tidigare idag Björn Felténs personliga "pirate bay", med 2 555 upphovsrättsskyddade ljudfiler och 579 mittuppslag från Playboy. Avslöjandet ledde inte till någon demonstration av civilkurage från denne piratpartiets partirevisor. Istället för att erkänna vad han gjort har han i tysthet gjort vad han tidigare gjorde med sitt bibliotek av amerikanska filmer, d.v.s. behållit listan över material, men raderat de länkade filerna.