11 juli 2006

SD Göteborg dyker fram som ett jehu

Lite i skymundan har SD Göteborg under nye distriktsordföranden Mikael Janssons ledning smugit upp som ett hot inte bara mot sin egen partiledning, utan även mot den socialdemokratiska kommunstyrelsen i rikets andra stad. Av central betydelse för den effektiva satsningen är säkerligen bröderna Per och Lasse Emanuelsson.

Målet för den lokala valfonden på drygt en halv miljon kronor nästan hunnit nås, trots att mer än 2 månader återstår till valet. 100 000 lokala flygblad har enligt uppgift tryckts.
 • Ett pensionärsblad som med all sannolikhet har utformats till sitt innehåll av förre partirevisorn Lars-Erik Aldin. Bladet prytt med den avskaffade fackelsymbolen och innehåller en jämförelse mellan ett fattigpensionärs villkor och hur en äldreförsörjd person lever.
 • Det lokala valmanifestet finns tryckt på ett "flaggblad". Valmanifestet är ideologiskt oklanderligt och innehåller inga direkta "träffytor". Dessutom finns på flygbladet en fullständig kalkyl över invandringens kostnader i sammandrag.
 • "Fienden mitt ibland oss". Ett försvarspolitiskt flygblad med udden riktad mot muslimska invandrare och islam i Sverige. Formuleringarna är skickligt gjorda, men detta flygblad kommer säkerligen att angripas mycket hårt av de etablerade partierna. Man kommer här att se en krigsförklaring mot invandrare i gemen. Bladet är prytt av den avskaffade fackelsymbolen.
 • "Riv upp TAP-avtalet". SD:s första sjöfartspolitiska dokument, prytt med den avskaffade fackelsymbolen. Om SD Göteborg har tillgång till aktivister som klarar av att agitera och argumentera finns uppenbart en risk för att dokument som detta leder till SD-vinster bland sjömän och arbetare inom industrifacken.
 • SD Göteborg försöker sedan, av allt att döma, rycka till sig initiativet inom SD på sjukvårdens område. Ett eget sjukvårdsflygblad presenterar intentionerna inför valet till regionfullmäktige. Bladet är prytt av den avskaffade fackelsymbolen.
 • Genom ett skolflygblad fortsätter man offensiven beskriven i punkten ovan. Mikael Jansson vill inte låta lärare som Richard Jomshof ta över i skolfrågorna inom SD. Bladet är prytt av den avskaffade fackelsymbolen.
 • Även ett sjunde flygblad ska vara upptryckt i Göteborg, "Slut på pampstyret". Det känns lite överflödigt. Bladet är prytt av den avskaffade fackelsymbolen.

 • Dessa sju lokala flygblad som distriktsledningen nu på en gång presenterar på sin lokala partihemsida innebär en rad frågeställningar:
 • Hur har SD Göteborg hunnit och kunnat ta fram så gedigna lokala program och flygblad? Var finns all denna kompetens? Har gamla kontakter till Janssons flickvän Liselott Löfgren utnyttjats?
 • Kan distriktet backa upp sina flygblad med motsvarande kapacitet inom flygbladsutdelning och politisk agitation, eller är allt bara papper?
 • Flygbladen anger ett telefonnummer i Vänersborg som beställningcentral för infopaket. Vad betyder detta? Parallellorganisation?
 • Hur påverkas övriga SD-distrikt och SD Riks av aktiviteten i Göteborg? Förlorar partiledningen pondus?

  Bloggen har tidigare ansett att sverigedemokraterna knappast har chans att ta något mandat i någon av Göteborgs kommuns 4 valkretsar. Detta skulle, om minnet inte sviker mig, fordra uppemot 3% av rösterna i respektive valkrets. Jag ska nog låta osvuret vara bäst om SD Göteborg kan mönstra aktivister och intellektuell kapacitet på det sätt som flygbladen låter ana.

  Göran Johansson (s) får nog hålla i hatten om det vill sig illa i höst. Kanske bäst om han tog de nationella strömningarna på visst allvar redan nu. Borgerligheten i Göteborg är tyvärr redan körd på den fronten.