20 juli 2006

Försvarspolitiken och kuppberedskap

"Jag förutsatte att bloggen hade insikten i och kunskapen om polistaktik under Göteborgsmötet. Men insåg i svaret i bloggen att jag hade totalt fel. Enkelt sagt så hade taktiken inte inriktning för att på ett brutalt sätt såsom i Genua året innan medelst våld slå ner upprorsmakarna.

Vad är det bloggen anser att svenska staten saknar back-up för? Vad ska Bundeswehr och EU-styrkor göra här? Vattna blommor? Det har kanske inte framgått klart för bloggen att hotet i dag inte är ett invasionshot a á la 70-80-tal.

Vad har bloggen för erfarenhet av det den kallar tung kravallpolis kontra polis utbildad och rustad för IMF?

Förespårkar bloggen militärt ingripande i inre angelägenheter såsom vänster- och högerdemostrationer?
"
Den anonyme läsare som per e-post kommenterade en tidigare postning om risken för att en väpnad revolution eller statskupp ska lyckas i Sverige, när nu landet helt avrustats sina försvarsresurser, har återkommit med nya synpunkter.

Svar: Jodå, jag är medveten om att polisen vid fiaskot i Göteborg inte hade planerat ett lika brutalt ingripande som blev fallet i Genua. Än sen? Först trodde jag den anonyme skribenten jobbade vid författningsskyddet och var ute och fiskade på nätet. Nu har jag förstått att det inte är så. Därför måste jag vara tydlig. Vad jag talar om är kuppberedskapen.

Regeringen inbillar sig tydligen att ett kuppförsök bara kan komma från utlandet. Åtminstone är det så jag läser adekvat passus i försvarsbeslutet 2004, enligt vilket "försvarsmakten (ska) bidra till att upprätthålla Sveriges suveränitet genom att avhålla från respektive avvärja försök till kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande".

Bo Huldt, professor på Försvarshögskolan, är mer rakt på sak när han säger att "I Stockholm måste man ha någon militär närvaro både som kuppberedskap och som stöd till det civila samhället vid en eventuell terrorattack".

Polisens uppgifter är enligt den uttolkning av polislagen som görs på polisen.se främst att
  • förebygga brott och störande av den allmänna ordningen eller säkerheten
  • övervaka den allmänna ordningen och säkerheten samt hindra störningar
  • bedriva brottsspaning och -utredning
  • skydda allmänheten

  • Någon kuppberedskap kan åtminstone jag inte se att polisen ska ansvara för, och den svenska polisen har nog för övrigt inte resurser till något mer omfattande kuppförsvar. Om alltså någon eller några - med eller utan utländsk hjälp - skulle försöka göra revolution i Stockholm, då finns det inte mycket att sätta till rent fysiskt.