19 juli 2006

Pressekreteraren åter med skägget i brevlådan

När jag läser expoartikeln känner jag först ett instinktivt medlidande för Mattias Karlsson eftersom han är (tvingas vara) talesman för ett parti så fyllt med klåpare och smågangsters. Där står han återigen med skägget i brevlådan. Nu är det en kandidat - på valbar plats till på köpet - i Kristianstad, vilken har ett kriminalregister som klart visar en 32-åring med en kriminell identitet och med den senaste av 12 domar för bara 2 år sedan.

Det är givetvis inte bra och jag kan inte tänka mig att det är något som vi har känt till. Jag har aldrig hört talas om det, säger Karlsson. Ridå.

Bloggen har haft sin uppfattning klar: Det räcker inte med artiklar om kriminalitet och skulder för att skada SD i årets val. Artikeln om kandidaten i Kristianstad hamnar dock inte i första hand om kriminalitet, utan om att particentralen i Lund inte har en susning om vad som pågår i partiet. Sett i sitt sammanhang av fiaskon för pressekretariatet får den oinsatte väljaren lätt intrycket av att han kan rösta för ett på ytan respektabelt värdekonservativt parti, och efter valdagen få ett brutalt nynazistiskt gatuboxarparti.

CV för Jens Falck, femma på SD:s kristianstadslista:
  • 1992: Varusmuggling, olaga vapeninnehav, bilstöld, olovlig körning.
  • 1993: Två domar, en på 1 år och 3 månader och en på 4 månader för rånförsök, bilstöld (flera punkter), olovlig körning och grov olovlig körning, olaga vapeninnehav, stöld.
  • 1996: 1 år för vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, dopningsbrott och grov hembränning
  • 1997: 6 månader för olovlig kraftavledning, hembränning, spritlangning
  • 2001: Villkorlig dom för stöld
  • 2004: 6 månader för varusmuggling