13 juli 2006

Ryssland ingen demokrati?

Ryssland är inte en fullständig demokrati i europeisk mening och det är oklart när landet blir en sådan, säger EG-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso med anledning av det instundande G8-mötet i Sankt Petersburg.

Bloggen har ju tidigare hävdat att demokrati är ett begrepp som är så missbrukat att det idag i realiteten förlorat sin mening. Sett i ett historiskt-sociologiskt perspektiv vill bloggen mena att Barroso pratar strunt. I Ryssland råder inget perfekt folkstyre, men så är inte heller fallet med Västeuropa. Inom EU är det torde läget för demokratin vara som sämst, och påminner i vissa delar om Orwells 1984.