09 juli 2006

Vad är ett troll? (Information för piratpartister)

Ett internettroll är en användare som skriver artiklar eller debattinlägg på Internet (framför allt på Usenet och olika diskussionsforum) med huvudsyftet att reta upp andra användare. Trollen är ointresserade av fakta eller att föra en dialog, och ses ofta delta i ett otal diskussioner samtidigt, där de föder ilska, vanmakt och skadar stämningen rent allmänt hos övriga användare.

Startsida på feltensk webbplats
Ursprungligen användes den engelska termen trolling på Internet för fenomenet att vissa personer skrev avsiktliga s.k. "flamebaits", kontroversiella och skarpa uttalanden som inbjuder till likartade svar. Trolling är engelska för dragrodd, en fisketerm för att långsamt låta ett bete med krokar släpa efter båten. Personer som trollade drog så att säga ett blänkande drag med krokar tvärsgenom en grupp av diskuterande människor, i hopp om att någon ska nappa. Begreppet "this person is trolling our newsgroup", "denna person fiskar i vår diskussionsgrupp" förkortades till "det är ett troll" syftande på assocationen med trollen i sagor.

Att "trolla" på Internet innebär fortfarande att skriva inlägg som har syfte att åstadkomma en icke-konstruktiv respons från övriga. Ett "troll" kan använda många olika taktikknep för att uppnå detta.

  • Det händer att användare falskeligen anklagas för "trollande" trots att de har seriöst uppsåt.
  • Användare kan anklagas för att vara "troll" antingen som ett uppsåtligt retoriskt knep, eller som följd av missförstånd.
  • En person med åsikter som skiljer sig från andras, upplevs lätt av andra debattörer för att ha provokation som sitt syfte (dvs att därmed vara ett troll), trots att det egentligen alls ligger till på det sättet.
  • En annan orsak till att en person felaktigt upplevs som "troll" kan vara att hans meddebattörer har en annan uppfattning om vart forumets debatt bör leda.

    Oftast är det uppenbart när en användare skriver för att provocera och inte för att han faktiskt menar vad han skriver. Ett gyllene talesätt är att det är sak och inte person som bör diskuteras i alla diskussionsforum. Så länge argument kan bemötas på ett sakligt och konstruktivt sätt kan detta med fördel göras, även om det är ett troll som framför dem. Men försök i så fall genomskåda trollets avsikter så att inte ditt svar oavsiktligt göder trollet. Om trollet t.ex. har som avsikt att provocera, låt dig då inte provoceras för då matar du trollet. Om trollet har som avsikt att någon ska fälla ett speciellt yttrande, låt dig då inte omedvetet förledas till att fälla det yttrandet. Mata inte trollen är ett känt talesätt.