30 juli 2006

Söder backar

Björn Söders postning om HMF har lett till en hel del personlig kritik mot honom. Nu har han gjort ett förtydligande i en kommentar till postningen ifråga, och säger där att han trots allt vill avkriminalisera hets mot folkgrupp.