13 juli 2006

Blåsippsobservandum

Idag är det endast två SD-distrikt som fortfarande kör med den gamla facklan som symbol. Det ena distriktet är överraskande nog Östergötland, det nybildade enmansprojektet, drivet av den förändringsbenägne och allmänt följsamme Linnerheim i Linköping.

Alla janssondistrikten har däremot bytt till blåsippan. Med ett undantag: Enmansprojektet SD Uppland, ordförande: Nationalmensjeviken Joakim Larsson.