01 december 2006

Kulturkamp

Varför kallar Carl-Robert Lindgren sin blogg Kulturkamp? Historiskt var ju kulturkampen striden mellan den ultramontana katolicismen och den preussiska staten under 1870-talet. Vilka är de majlagar som är aktuella i Sverige idag?