25 september 2007

Ingen respekt för mitzvot

I en interpellation till Skånelandstinget visar Björn Söder att han egentligen inte alls är vare sig proisraelisk eller filosemitiskt lagd (se även 1, 2, 3). Angående bris (brit milah) skriver han å partiets vägnar:
Det enda rimliga för att tillåta kulturell och religiös könsstympning är att det sker på vuxna män, som kan fatta egna beslut. Rätten till omskärelse kan bara vara individens egen rätt. Föräldrars önskemål måste stå tillbaka. Kollektiv stympning är inte heller etiskt försvarbart
Söder är alltså beredd att neka judarna att utföra förbundstecknet på sina söner. Han vill göra med lagboken vad Dirlewangers män gjorde med gevärskolvar.
På åttonde dagen skall hans förhud omskäras. [3 Mos 12:3]