20 september 2007

Sverigerevolutionärerna

Medvetande - REVOLUTION - sanningen gör dig fri, så lyder den nya parollen för Rakryggad, den blogg som SD Göteborg rekommenderar därför att den "står Sverigedemokraterna ideologiskt mycket nära".

Nytt namn för partiet: Sverigerevolutionärerna?