26 september 2007

Historiskt citat

Kanske det bästa Hallgren någon gång sagt:
Sverigedemokraterna ser en fara för nationalstaten i den ökande politiska viljan att regionalisera landet och låta regionerna få alltmer självbestämmande och ansvar i frågor som traditionellt sett legat inom statens ansvarsområde, inledde han.

Samtidigt som man försvagar nationalstaten försvagas även den lokala demokratin genom att förslag som hör hemma på den lokala nivån flyttas längre från folket genom centraliseringen till storregionerna.


[från debatten i Skånelandstinget under gårdagen]