06 september 2007

A19:s första topplista över politiska bejbs

Jag gjorde en omfattande genomgång av riksdagskvinnornas anleten. Eftersom Funebo omnämnde sexiga Rossana Dinamarca i sin postning så undslapp jag "off topic"-stämpel på min annars aningen utseendefixerade postning nedan.

Min topplista:

1 Anna Bergkvist (m)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0476336341120

2. Marie Nordén (s)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0291542732518

3. Emma Karlsson (kd)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0788526088220

4. Eliza Roszkowska Öberg (m)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0844246115721

5. Ulrika Karlsson (m)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0397924710612

6. Anna König (m)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0807866053922

7. Veronica Palm (s)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0548314774911

Bergkvist ohotad etta, även Nordén intog väl en hedrande andraplats utan egentlig konkurrens. Om Sverigedemokraterna ska ta plats i Sveriges riksdag 2010 så måste man nog få in åtminstone ett namn bland ovanstående. Om vi ska utgå från Sverigedemokraternas riksdagsvalsedel 2006 så finns nedanstående alternativ.

Anna Hagwall
Margareta Sandstedt
Kaarina Andersson
Emma Westergren
Gun Kullberg
Gabriella Johansson
Katarina Bengtsdotter
Eva Remnebratt
Gun-Britt Holmgren
Karin Svensson
Ros-Marie Tofte

Utifrån ovanstående så måste jag säga att Gabriella Johansson utan tvekan kan tillgodogöra sig en hög placering på min ursprungliga lista. Även Funebos idol, fru Sandstedt, torde ha en god chans att ta plats på nämnda lista. Sverigedemokraterna borde kanske satsa på att föra upp inte bara fru, utan även även fröken Sandstedt, på partiets riksdagsvalsedel nästkommande val. Fröken Sandstedt skulle glida in på ett bananskal på ovanstående lista.

Vidare så vill jag påpeka att riksdagskvinnorna framstod som jämställda in absurdum, ty många liknade någon slags hybrid mellan man och kvinna. Ingen nämnd, ingen glömd.