05 september 2007

Odenberg

Odenberg visade sig till sist vara en politiker med sällsynt resning; en man som satte sin plikt före taburetten.

Nu är det bara evertebrater kvar i regeringen.