06 september 2007

Etnopluralism inom Sverigedemokraterna

Göran Olsson, SD Forshaga, presenterar en egen version av nationalismen på sin blogspotblogg. Varför hymlar han om att han eftersträvar apartheid, och varför är han inte medlem i etnopluralistiska ND eller rasmedvetna NSF? Varför ville skåningarna utesluta Lasse & Per, medan Göran är straffri? Jag säger inte att han har fel, men jag ser inte logiken.

Här är ett par rejäla smakprov på Göran Olssons nationalism. Observera att ordet folkstam är en synonym för ras.

  • Nationalismen...är tron på att varje kultur och folkslag är unikt och att det enda sättet att bevara både den kulturella och den etniska mångfalden, är att ur globalt perspektiv separera dem och göra dem självständiga från varandra.
  • Om två kulturer tvingas leva under samma nation, uppstår en konflikt mellan vilka ideal och värderingar som ska råda inom nationen – vilket antingen leder till att den ena kulturen tar död på den andra, eller att de bådas unika särdrag normaliseras ner till minsta gemensamma nämnare, för att därefter ersättas med någonting annat.
  • Nationalismen vill skapa ett Sverige endast för svenskar, ett Danmark endast för danskar och ett Turkiet endast för turkar.
  • Nationalismen är en ideologi för bevarandet av vår planets parallella evolutioner och tilldelar varje kultur och varje folkstam ett moraliskt egenvärde som är okränkbart.