25 september 2007

SD och gymnasieskolan

Senaste nytt på SD Helsingborgs webbsidor är den inträffade SD-ölfesten på Öresund. Socialdemokraten Martin Tunström har däremot hunnit med att skärskåda Sverigedemokraternas ohämmade romans med Alliansen i den helsingborgska utbildningspolitiken.

Vill SD bara ha gymnasieskolor i aktiebolagsform? Själv föreställer jag mig gärna att en nationalistiskt homogen utbildningspolitik istället skulle se positivt på en jämlik och sammanhållen skola, d.v.s. i statlig eller kommunal regi i första hand. Kollektivt identitetsbyggande måste börja i skolan.