05 september 2007

SD och immaterialrätt

Björn Söder firade partiets födelsedag i år med att skriva om ett remissvar från Region Skåne lämna till Justitiedepartementet angående Oinskränkt produktskydd för patent på genetikområdet. Han instämde i de taktisk-psykologiska kalkylerna i SOU-reservationen (pdf) från Fredrik von Arnold, lagfaren domare, och Bo Möllstam, konsult inom biomedicin, men inte de etiska övervägandena från genetikprofessorn Jan Wahlström. Jag sammanfattar den sverigedemokratiska reservationen som Söder inlade som så här:
"Sverigedemokraterna anser att det idag oinskränkta produktskyddet för patent inom genetikområdet är alltför omfattande. Vi anser vidare att patenträtt på gener och gensekvenser med ursprung hos människor, djur- eller växtriket eller i mikroorganismer skall undvikas. Istället förespråkar partiet användningspatent."
Personligen hade jag gärna sett en ännu större frihet från begränsande immaterialrätter, men här intog ändå SD en förtjänstfull position. Söders och SD:s åsikter om biopatent känns dagsaktuella, i och med att partiet sagt mycket lite i fildelningsdebatten, och där har ju regeringens utredare nyligen föreslagit att internetleverantörer (ISP) ska tvingas avsluta abonnemangen för misstänkta fildelare och nätpirater.

Piratpartiets ledare Rickard Falkvinge har i en kommentar till utredningen sagt att den innebär "(t)re steg tillbaka i total förvirring", samt att "rättssäkerheten försvagas, internetlevernatörerna tvingas bli censurorgan, och att klappjakten på ungdomar intensifieras".

Utredarens förslag är så kontroversiella att t.o.m. företrädare för Center- och Folkpartiet gjort invändningar, medan Moderaterna och Kristdemokraterna duckar i frågan. Vad säger SD? Jag misstänker att man lutar åt sin sedvanliga batonglinje, men för en gångs skull står det och väger med en frihetligare linje i konsekvens med inställningen i biopatentfrågan.

Kommer ett uttalande?