24 september 2007

SD:s motioner till Kyrkomötet

Björn Söder motionerar om att kyrkan ska införa "danska valsedlar" vid sina val. Detta innebär att alla partier och deras kandidater ska finnas upptryckta på en och samma valsedel. Tillsammans med Eva Nyman motionerar Söder om en utredning av möjligheterna att genomföra kyrkliga val med röstning även över Internet. Motionerna motiveras av den sverigedemokratiska uppfattningen att man skulle gynnas av ett högre valdeltagande och mindre valfusk vid kyrkliga val.

Nyman och Söder vill även införa konfliktlösningskonsulter vid arbetsplatskonflikter inom kyrkan. Man vill vidare - i en patriotiskt högstämd motion - att kyrkan ska värna om Sveriges kristna identitet. I ytterligare motioner värnar man om kristna skolavslutningar, vill motverka aborter samt jobba mot åldersdiskriminering.

Partiet väntas profilera sig hårt mot förslagen att ta ifrån kyrkan vigselrätten. Beslut fattas inte i någon fråga förrän under oktobersessionen. Under den kommande septembersessionen får de sverigedemokratiska kyrkomötesdelegaterna sitta och rulla tummarna; veckan består av utskottsarbete, och den sverigedemokratiska nomineringsgruppen är som enda grupp utestängd från detta arbete.