14 september 2007

Mer om Kf i Uddevalla

The white featherEnligt Uddevallabloggen ska Conny Emanuelsson (sd) ha gått upp i fullmäktiges talarstol beträffande konkurrensutsättning av barnomsorgen. Emanuelsson hann med att instämma i ett yrkande om återremiss innan han, som tidigare rapporterats, dröp iväg från mötet innan flyktingmottagandet kom upp på dagordningen.

Tydligen var det första gången Emanuelsson var upp i talarstolen.

Någon förklaring eller ursäkt till händelserna på fullmäktigemötet har ännu inte levererats från sverigedemokratiskt håll.