06 september 2007

Till tröst för alla kf-grupper i SD

Det klagas och det klankas på SD:s såsiga fullmäktigearbete. Själv håller jag med Jens Leandersson, när han idag efterlyser en jämförelse mellan partierna för att kunna avgöra om SD är slöare än andra. Och detta obeaktat måste man ju också fråga sig om det är bättre att spruta ur sig lallarmotioner som SD Mellerud lyckats göra. I så fall är det nog bättre att hålla tand för tunga.