28 september 2007

2,3%

Nu har statsbudgeten och plånboksfrågorna tagit över, och där saknar Sverigedemokraterna någon trovärdighet i valmanskåren. Att partiet därför får 2,3% (-1,0) i dagens Temomätning är inte alls förvånande. SD är ju trots allt ett treprocentsparti.

Och Jimmie Åkesson är en treprocentskille.

Ett riksdagsparti byggs inte på att ha den hetaste viljan att komma över fyraprocentsstrecket till varje pris, med puts på fasaden och flört med vänsterfolket i massmedierna som enda verktyg. Att komma in i riksdagen bygger på organisering, kunskapsbyggande och agitation. Är det inte snart dags för SD att komma ut i verkligheten?