11 september 2007

Olsson vidgår plagiat

Göran Olsson (sd), hövding i fåmannaföreningen SD Forshaga, kommenterar nu på sin blogg Objektiv SD-bloggs anklagelser från 6 september att Olsson hyser partiavvikande åsikter.

Märkligt nog försöker Olsson inte förneka rastänkande och etnopluralism. Istället skyller han på att han klippt texten från Svenska nihilistsällskapet, en märklig webbaserad extremistsekt utan offentliga företrädare. Så det är bättre att bryta mot SD:s principprogram och vara plagiatör än att bara bryta mot programmet?