07 september 2007

SD-K:s expoartikel

I en osignerad artikel gottar sig SD-Kurirens nätupplaga ikväll åt att psykiskt ofriske Tobias Hübinette enligt kvällstidningen Expressen är misstänkt för ny allvarlig brottslighet. Detta faktum leder förstås i en kort associationskedja, där Hübinette beskrivs som Expos grundare och förste chefredaktör, till att Expo finansieras av svenska staten och riksdagspartierna inom ramen för den väldiga etablissemangskonspirationen mot Sverigedemokraterna.

SD-Kuriren skriver bl.a.
"Tidningen Expo mottar varje år stora ekonomiska belopp från staten och riksdagspartierna för att kunna bekämpa och förtala partier som Sverigedemokraterna."
Nu saknar SD-Kuriren helt undersökande journalistik (med undantag för den numera avsomnade Lelle Penn) och uppgiften om Expos finansiering är inte mer än en populär vandringsskröna inom partiet.

Någon som däremot publicerat en grävande artikel kring Expos verksamhet är förre sverigedemokraten Robert Vesterlund. Artikeln bär titeln "Ondskans näste - härifrån sprids lögnen" och kom upp på info14.com 31 augusti 2002.

Uppgiften om att Hübinette var chefredaktör för tidningen Expo och grundare av Hill-stiftelsen under tidningens första år, 1995, kommer enligt artikeln från Hübinettes egna CV och har flera gånger förnekats av Expo. Man finner här hur info14 uttalar sig betydligt mer sakligt kring Hübinettes kopplingar till Expo än vad SD gör i dagens rapport om hans senaste brottsmisstankar. Den fråga vän av ordning ställer sig är förstås vilken vikt man bör fästa vid uppgifterna i ett CV som upprättats av en person med allvarliga psykiska problem. Måhända är han inte en vän av sanningen?

Artikeln i info14.com nöjde sig inte med att, som SD-Kuriren, konstatera att Expo mottar stora belopp från staten och riksdagspartierna. Man går igenom kända fakta, och finner då för sin del att Expo (åtminstone 2002) finansieras av "mäktig judisk finans". Man noterar även de 500 000 kronor som Expo fick från fonden Artister mot nazister, ett bidrag som säkert upprepats vid senare tillfällen av andra antirasistiska organisationer.

Expo själva informerar på sin webbplats om den donationsfond man förfogar över, och även vilka personer och organisationer som medverkar. Enligt uppgift är minimibeloppet i fonden för en privatperson 600 kr per år och för organisationer 5 000 kr. Bland idag medverkande organisationer finner man en rad olika lokalavdelningar inom riksdagspartierna och deras ungdomsförbund. Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som ger pengar till Expo från sin riksorganisation.

Sedan finns även en rad andra organisationer angivna; olika fackföreningar, Hela Sverige - Artister mot nazister, Immigranternas Centralförbund, John Hrons Insamlingsstiftelse, RFSL, Rädda Barnen,
Stockholm Pride, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Helsingforskommittén för Mänskliga Rättigheter (SHC), Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Svenska PEN-klubben.

Det finns ett enda belägg för att pengar tillskjutits av staten till Expos verksamhet, och då handlar det om de 1,1 miljoner kronor som man efter beviljades från Allmänna arvsfonden efter en ansökan 20 december 2000 till Kulturdepartementet om bidrag till projektet "Demokrati mot rasism". I formell mening innebar dock inte ens de 1,1 miljonerna att statliga pengar tillsköts Expo. Arvsfonden är en fristående fond, men styrs däremot av höga departementstjänstemän.

SD-Kuriren låter hatet förblinda förnuftet.