14 september 2007

Ogint i Lund

Vid kommunfullmäktiges extra sammanträde i Lund igår pläderade Erik Almqvist (sd) förgäves för insynsplatser i kommunens nämnder.

- Med insynsplatser slipper vi att jaga tjänstemän för att ta del av ärenden och beslutsunderlag, säger Almqvist idag i Sydsvenska dagbladet Snällposten.

Ogina politiker till såväl höger som vänster accepterade dock inte Almqvists argumentation, som vilade på demokratins principer. Röstsiffror: 57-2.