07 augusti 2006

US Army, lätt nedgånget, nära nog förlöjligat

Det är nästan lite lustigt hur naiv bloggens författare är. Jag har vid minst två tillfällen efterfrågat bloggarens kunskap om/militära utbildningsståndpunkt om/i det militära försvaret samt motsvarande inom Polisen. Hitintills har han inte redovisat det. Mycket tyder på en livlig fantasi hos bloggaren.

Bloggaren tror tydligen att det ska stå "kuppberedskap" i polislagen. Han har aldrig förstått vad kuppberedskap är och att det skiljer sig mellan olika myndigheter.

Vi tar som exempel bloggarens eget exempel:
" Om hundra av de totalt flera tusen gerillakämparna i den hypotetiska stadsgerillan Commando Hilding Hagberg (CHH) skjuter sig in i kvarteret Rosenbad (1), tar regeringen som gisslan (2) och utropar Folkrepubliken Sverige, då är det inte terror utan ett försök till revolution, något som ligger i gränslandet mellan juridik och politik. Lägg till detta sista exempel att CHH har starkt stöd i Bagarmossen, Skarpnäck, Storvreten och Alby, dit ingen polis vågat sig på något år, och från vilka områden många tusen demonstranter snabbt kan kallas in till Sergels torg(3). Ett dylikt scenario är alltså helt otänkbart för planläggarna."

Siffrorna motsvarar bloggarens eget exempel FAP 201-1:
1) Rosenbad är klassat som skyddsobjekt. Olovligt, väpnat intrång i skyddsobjekt kan hänföras till allvarlig ordningsstörande händelse, sabotage och terroristangrepp.
2) Gisslantagande kan väl förutom olovligt frihetsberövande hänföras till gisslanhändelse, annan farlig situation grövre våldsbrott.
3) Olovliga demonstrationer hänförs väl till allvarlig ordningsstörande händelse och kanske annan farlig situation.

Bloggaren är alltså ute och cyklar i sin egen text.

Jag tar för givet att bloggaren inte läst rapporterna om demonstrationerna i Göteborg efter sina uttalanden på bloggen. Om inte bloggaren kände till det så genomfördes Göteborgsmötet och president Bushs besök som planeligt, vilket var målet.

Det var väldigt vad bloggaren vet mycket om Sveriges försvarsmakt. Kan bloggaren hänföra till någon källa om antalet generaler vi har och antalet kanoner? Nähä, jag visste väl det. Bloggaren ser väl med sin klena militära(?) utbildning inte skillnad på en kanon och en granatkastare.

Bloggaren verkar däremot träffat många av dessa "överviktiga och lätt alkoholiserade skrivbordskrigare", kanske på gemensamma fester?

Återigen, kan bloggaren berätta för oss om sina erfarenheter i det svenska försvaret, med den svenska Polisen och vilka mer idéer han har om sina högeranstrukna revolutioner som han nu försöker pådyvla de "nya" svenskarna från Skarpnäck, Bagarmossen osv., som oftast har en helt annan politisk inriktning än bloggaren.

Bloggaren verkar ha en övertro på US Army, den nu lätt nedgångna nära nog förlöjligade amerikanska försvarsgren. Okej, det finns vissa förband som fortfarande kan konkurrera med andra amerikanska och europeiska förband men att tro att US Army skulle vara ett stöd mot en statskupp i Sverige är naivt. De har varken utbildningen, erfarenheten eller utrustningen för detta.

PerBäste Per!

Är du månne själv en av Sveriges nerdekade skrivbordskrigare, eller vad är det som gör dig så arg, när jag gång på gång påtalar hur lätt det kommer att vara att göra en kupp mot Sveriges lagliga regering? Jag kan förresten - i förtroende - berätta för dig att ett hypotetiskt exempel där namnet Hilding Hagberg nämns knappast borgar för någon för någon högeranstruken revolution, utan snarast en väl vänsterförankrad sådan, eftersom Hagberg var den hittills mest obrottsligt lojale kommunisten i ledningen för det nuvarande vänsterpartiet, en man som i Moskva ansågs som en prydnad för sitt land.

Jag tror inte man behöver heta Dick Erixon för att som svensk finna din karakteristik om U.S. Army närmast lustig. Denna fina armé är vare sig nedgången eller förlöjligad, utan kämpar seden fem år tillbaka mot de allra modigaste och dödsföraktande mujahediner som Umma'n denna dag kan frambringa. U.S. Army patrullerar Bagdads gator. Svenska armén har efter Sveaborg inte vågat sig på farligare dåd än att skjuta lösplugg på Revingehed. Och nu är t.o.m. denna blindtarm av en armé borta. Sverige har, som sagt var, tjogvis med skrivbordsgeneraler, men kan inte till sitt försvar mönstra en endaste stridsduglig och -beredd modern brigad.

Min egen blygsamhet och respekten för de sekretessregler jag fick lära mig under värnpliktstjänstgöring och vidare utbildning förbjuder mig att skrodera om mina egna meriter, något som du, Per, tydligen inte har något emot. Så mycket vill jag dock säga, att jag är tränad att döda med en skarpslipad infanterispade!

Per, du återkommer gärna till lagar och paragrafer. Många gör detta fel; men rättsvetenskapsmannen inser lätt att en lag är mer än ord på ett papper. Vad gör en rättsvårdande myndighet som saknar resurserna att fullgöra sin uppgift? Kom gärna igen och tala om vad som kan komma att hända med Sverige med det perspektiv du får om du lyfter näsan från lagboken och tittar på den sociala och politiska situationen!