06 augusti 2006

Sveriges kortaste partisekreterare

Cecilia Beckroth blev hastigt och lustigt assistent för Unika partiet, motsvarande partisekreterare i andra partier. Efter 2 (två) dagar avgår hon lika hastigt och lustigt och lämnar en till synes konstlad förklaring, varefter hon raderar alla postningar på sin synnerligen välbesökta expressenblogg.

Vad är det som hänt?