29 augusti 2006

Annalerna: Har ännu inte uppfunnit hjulet

Ur dagordning för sverigedemokraternas riksårsmöte 2002 i Söderköping
Bilaga: R4B

Motion nr II

Det extra årsmötet förklarade att sd skall verka för att sverige skall ge 1,5% av bruttonationalprodukten (BNP) i utvecklingsbistånd.

Jag tycker att detta är vansinne.

Sverige har idag en statsskuld på över 1.100 miljarder kronor. Enbart räntan på denna skuld uppgår till ca: 100 miljarder kronor årligen. Då behövs varje krona för att betala av på statsskulden. Då skall inte staten med tvång dra in svenskarnas egna pengar för att dela ut till korrupta underutvecklade länder i tredje världen.

Det är inte svenskarnas fel att t.ex. afrikanerna ännu inte har lyckats uppfinna varesig hjulet, eller ett eget alfabet. Det finns klara biologiska orsaker till varför de inte har lyckats med det, eller att de inte lyckats lyfta upp sina egna kulturer i övrigt till det 21 århundradet.

Jag yrkar därför att årsmötet beslutar att sverige inte skall ge något utvecklingsbistånd.

Göteborg 2002-04-25

I.R.