31 augusti 2006

Svar till Petronius

Fick Sd 1,4% i någon av partisympatiundersökningarna valåret 2002? Vad allt kretsar kring här, är en gallumätning i maj. Detta var i stort sett den enda partisympatimätning under hela valåret 2002, där Sd omnämndes. Annars var det tyst som muren. Det faktum att Sten Andersson (sd) söndagkvällen 5 maj genomfört en kortdebatt med Lars Leijonborg i TV-programmet Agenda gjorde att Sd för första gången gjorde en märkbar ökning i en mätning. Men som du själv luskat fram var siffran 1,2% och inte 1,4%.

Efter denna mätning fick dåvarande "partiledaren" Mikael Jansson stora skälvan och tillbringade all sin tid i Örebro, där han tutade omkring i en sd-ambulans och delade ut flygblad. Inte heller dragplåstret Sten Andersson hjälpte upp situationen, eftersom han efter riksdagens hemförlovning inte lämnade Malmö ens för partimöten i Helsingborg. Sedan jag 15 juni lämnat ansvaret för kansliet varvid större delen av arbetskraften på kansliet också gjorde sitt uttåg, och sedan Jonas Åkerlund gett upp under juli månad, när bunkerråttorna också lyckades mobba ut en viktig nu landsflyktig nationalist, kollapsade Sd:s kanslifunktion. Allt detta ledde naturligtvis till att allt mediaintresse för Sd rann bort. Det som inte händer i Stockholm händer ju inte, och Sd försvann därmed ur rikspolitiken 2002!

Tillbaka till gallupmätningen: Jag har i skrivande stund inte teknisk möjlighet att kontrollera primärkällan och kan heller inte ge någon form av länk - men titta i Expressen för 18 maj 2002, där en gallupundersökning utförd 23 april till 14 maj publicerades. Gör det i en papperstidning, eller kolla i Presstext. Samma undersökning publicerades i TV4, men kanalens webbarkiv går tydligen inte längre tillbaka än till 2003 för ordet Gallup. TV4 nämnde dock aldrig Sd när man 2002 redovisade undersökningen.

Corren omnämner mycket riktigt mätningen när den var aktuell och refererar till den en månad senare, och skriver då att Sd ökat "efter Sten Anderssons debatt med Lars Lejonborg (från 0,1 till 1,2 procent)".