30 augusti 2006

Annalerna: Byt symbol!

Ur dagordning för sverigedemokraternas riksårsmöte 2002 i Söderköping
Bilaga: R5B

Motion nr III

Tydligen så är sd:s partisymbol "flamman" utländsk. Jag har sett uppgifter på att den antingen kommer ifrån england, eller kommer ifrån italien. Jag tycker att ett nationellt parti skall ha en symbol som kommer ifrån det egna landet.

Jag yrkar därför att årsmötet beslutar att sd verkar för att efter valet byta ut flamman mot en svensk symbol. Förslagsvis kan vi utlysa en tävling i medlemsbulletinen där medlemmarna kan inkomma med förslag.

Göteborg 2002-04-25

I.R.