29 augusti 2006

Hur tänker en sd-väljare?

Från en kommentar på Mattias Karlssons nya antifuneboblogg. Vilken baktanke har man inom sd när man låter sådana kommentarer ligga kvar i det officiella partiorganets nätupplaga? Appellerar man till de etniska krigarna i valmanskåren?
Är partierna i riksdagen mentalsjuka ? . lider de av en sjukdom ?. JA !! . Det första symptomet på denna sjukdom är " xenofili " : det att genomgående föredraga de Andra framför de Egna. Ett andra symptom är " etnomasochism " , ett hat mot den egna civilisationen och det egna ursprunget. Ett tredje är förvekligande eller vad som skulle kunna kallas att dyrka svagheten och föredraga den manliga homosexualiteten.
Historiskt erkända värden förbundna med bruket av våld och ett folks överlevnad - värden förbundna med ära , lojalitet , familj , fruktsamhet, patriotism , viljan att överleva etc etc - betraktas idag som löjliga brister. Skulden för denna sorts urartning är till stor del sekulariseringen av kristlig välgörenhet och dess egalitära avknoppning , mänskliga rättigheter. Seså - bege dig till valurnan - och rösta rätt - rösta sd. 060829 @ 19:27