02 augusti 2006

Postning nr 500: Kanslikrisen 2001

"I övrigt kan jag meddela att jag nyligen fått reda på anledningen till att Lasse & Jansson var så passiva under den s.k. "kanslikrisen" 2001.

In i det sista förhandlade de med den falang som senare blev ND. Det som avgjorde saken var att de ansåg att dåvarande partiorganisatören var psykiskt sjuk och då valde de att stödja skåningarna.

Och Lasse sitter fortfarande på partinamnet?
"
Lasse "sitter" inte alls på partinamnet. Det som står i hans namn är såvitt jag vet partikansliet och ett eller två av telefonabonnemangen. Trots att han inte längre är partimedlem.

Samme opportunistiske Jansson sitter idag som distriktsordförande i Göteborg, med hyfsade chanser att bli gruppledare i kommunfullmäktige i rikets andra stad. Göteborgs befolkning varnas.