09 oktober 2007

Koscher och halal

Fredrik Malm (fp) går i en motion till riksdagen till angrepp mot Sverigedemokraternas judefientliga politik, nu ifråga om vallöftet från 2006 att "alla former av religiös ritualslakt skall vara förbjuden, samt att import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas."

Malm noterar korrekt att förslaget från SD, om det skulle röstas igenom i riksdagen, omöjligör för människor som håller koscher (och halal) att bo här i landet. Han vill för sin del gå åt andra håller - tillåta inte bara import, utan även rituell slakt på svensk mark. Han skriver:
"Frågan om religiös slakt bör ses i ljuset av religionsfriheten och den fria religionsutövningen, liksom den bör ses i ljuset av djurskydd. Här finns en obalans i dag, eftersom religiös slakt främst betraktas ur djurskyddssynpunkt. Religionsfrihet är lagstadgad i Sverige. Det bör också innebära att religiösa slaktmetoder tillåts i vårt land."
SD:s partisekreterare Björn Söder kan nu förväntas gå till hårt motangrepp under de närmaste dagarna. Söder, som ibland anklagats för att vara filosemitisk och en sionist, har under en längre tid använt sig av en skoningslös retorik i slaktfrågan.