09 oktober 2007

Inte lätt alla gånger

Kent Härstedt (s) skriver riksdagsmotion om Sverigedemokraterna, men har lite svårt med fakta:
1995 tillträdde den nuvarande partiledaren, som har ägnat stor möda till att putsa SD:s fasad och försöka övertyga väljare om att SD är ett helt vanligt ”demokratiskt parti”.