14 oktober 2007

Slitningar i SD-sfären

På nya SD-bloggen Everykinda People sliter man med lika stora värdemotsättningar som i partiet Sverigedemokraterna, och även i bloggens värld handlar det om judarna.

Å ena sidan har vi okritiskt SD-positive Jean Moulin, som gärna talar om vit nationalism och som helst skulle vilja bedriva folkmord på folket i fråga genom att förbjuda dem rätten till sina religiösa riter. Å andra sidan har vi Berit, som i sin kommentarpostning om Al Gores nobelpris osökt kommer in på Jimmy Carters krig mot judarna under hans tid som president. Berit vet tydligen mer än jag.