10 oktober 2007

Big deal

SVT trumpeterar idag ut att Sverige kommer att få ytterligare en europaparlamentariker när den nya EU-konstitutionen börjar gälla. "Det ökar chanserna för Sverigedemokraterna", menar SVT.

Tja, än se'n? Varför ska man rösta på SD i ett Europaval? Hittills har förresten SD minskat i alla de valen.