09 oktober 2007

SD växer så det knakar

Nybildade distriktet SDU Sjuhärad har en stark organisation. Man består av två yngre män i Borås. Dessa två nationella spjutspetsar sitter även med i styrelsen för det nybildade (ännu starkare) distriktet SD Sjuhärad och i kommunföreningen SD Borås.

Aktivistkåren i SDU-distriktet är även den av imponerande mått, och består av ordföranden i distriktet, hr William Petzäll. Senaste aktionen som genomfördes var när han ensam stod utanför en gymnasieskola och delade ut flygblad.