05 oktober 2007

Med mössan i hand?

Anställningsskyddslagen bör revideras tycker Johnny Skalin idag på sin partiblogg, och reciterar sedan långa stycken ur lagtexten. Kontentan är att lagen bör tas bort helt, varefter Sverige efter danskt mönster inför "flexicurity". Huvudskälet är att lagen minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Samma tongångar hördes i onsdags från Jens Leandersson, SD Syds starke man.

Danskarnas flexicurity innebär att arbetsgivarna fritt kan anställa och sparka anställda - "saklig grund för uppsägning" krävs inte. Detta kompenseras av att statsmakterna bjuder på en a-kassa som är frikostigare än i Sverige (=security, d.v.s. trygghet).

Partikassören/partiideologen/kommunalpolitikchefen Per Björklund är författare till det synnerligen arbetsgivarvänliga arbetsmarknadspolitiska handlingsprogram som Sverigedemokraterna antog förra året, och där man ville införa fri arbetskraftsinvandring på arbetsgivarnas villkor. Nu signalerar Skalin och Leandersson att partiet vill gå ännu ett steg, och helt skrota den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Står det svenska arbetsgivare fritt att sparka sin gamla svenska arbetsstyrka och ta in billiga utländska arbetare, då är det inte svårt att inse hur det kommer att gå med arbetslösheten här i landet. Borde inte ett nationalistiskt parti försöka öka viljan hos arbetsgivare att betala höga löner, snarare än att öka arbetarnas vilja att jobba för låga löner?